Introductie
Informatie over abonnementen.
Afsluiten van een abonnement.
Informatie over informatie-aanvragen.
Informatie over adviesvragen.
Bekijk de voorwaarden.
Links
Ga naar het afgeschermde gedeelte.


Verzoeken om informatie of vragen kunnen gesteld worden met betrekking tot de volgende thema’s.

Projectorganisatie- & managementvraagstukken
Personele- & organisatievraagstukken
Fiscale vraagstukken
Bedrijfsjuridische vraagstukken
Financieel economische vraagstukken
CE-markering en productaansprakelijkheid
Subsidies
Nationaal
Europees
Marktinformatie en marktonderzoek
Bedrijfsvoeringsvraagstukken
Veiligheid, gezondheid en milieu
Arbowet
Arbo-informatie
VCA-certificatie
Erkennings- en certificatieregelingen
CKB : Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en buizenlegbedrijven
BRL-6001 KOMO-install regeling
COIS-regeling (onderhoud en inspectie stookinstallaties > 130 kW)
NEN-EN-ISO 9000: 1994 Kwaliteitsmanagementsystemen
NEN-EN-ISO 9000: 2000 Kwaliteitsmanagementsystemen
NEN-EN-ISO 14001 Milieumanagementsystemen
NEN-EN-ISO 13485 Medical Devices
VGM Checklist Aannemers VCA 2000/3
HACCP
Kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen
Organisatie-ontwikkeling
Human Resource Management (Strategisch Personeelsmanagement)
Interim management